Byggevejledning


Byggeri, staldindretning

Et driftsikkert produktionsanlæg, som passer til dig og din families ønsker om svineproduktion, hvor der er en god sammenhæng mellem investering og det økonomiske afkast, er ofte ønsket når I bygger.

Ved at vælge SvineXperten får du:

  • En erfaren og uafhængig sparringspartner, hvormed du kan afprøve dine egne ideer, og som vil give dig nye vinkler og muligheder for dit projekt.
  • Et team af specialister der kan indrette stalde og produktionsanlæg som er optimeret efter dine og grisenes behov.
  • En svinefaglig indgang til dit staldbyggeri som er grundlaget for det videre projekt uanset om det sker via bygningskontoret eller totalentreprenør.

Vi tilbyder ved nybyggeri og renovering af svinestalde:

  • At være sparringspartner i idé- og planlægningsfasen.
  • At udarbejde produktionsplanlægning og dimensionering.
  • At udarbejde skitseforslag med placering og indretning af de enkelte stalde i forhold til hinanden.
  • At udarbejde prisoverslag.
  • Aflusning af fejl og mangler ved det endelige projekt.
  • Kontakt Niels Chr. Dørken på mobil 40 95 16 83

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.