Drægtighedsscanning

Skanning:

SvineXperten råder over 3 ultralydsscannere. Kontakt dit lokale kontor og få aftalt en scanning, her er der virkelig spilddage at spare!

Hvordan testes ?

Vi benytter en to dimensional billedscanner, som i følge meddelelse nr. 486 fra Den rullende afprøvning har en høj sikkerhed på test mellem 24 dage og 54 dage efter løbning.

Hvor ofte skal der testes ? Vi anbefaler individuelt besøgsinterval, der er tilpasset den enkelte besætnings behov.

Ved mange spildfoderdage eller lav faringsprocent anbefales test hver 4. eller 5. uge.

Er der tale om et pludseligt opstået problem med mistanke om flere "ikke drægtige" søer i besætningen, anbefales et enkelt eller to besøg.

Drægtighedstest er desuden relevant ved køb af ejendom med besætning, så forudsætningerne for handelen er kendte.

I tabellen ses fortjenesten ved forbedring i spildfoderdage pr kuld ved forskelligt soantal. Notering 9.00 kr og marginal DB på 250 kr pr gris.

 

Spilforderdage 200 årssøer​
4 dage​ 12.300​
8 dage 37.000​
12 dage​ 62.000​
16 dage​ 87.000​

 

Spilforderdage​ 300 årssøer​
4 dage​ 23.000​
8 dage​ 60.800​
12 dage 98.000​
16 dage 135.000​

 

Spilforderdage​ 400 årssøer​
4 dage 34.000​
8 dage​ 84.000​
12 dage 135.000​
16 dage​ 184.000​

Spilforderdage​ 500 årssøer​
4 dage​ 45.000​
8 dage​ 108.000​
12 dage​ 170.000​
16 dage​ 232.000​

 

Spilforderdage​ 600 årssøer​
4 dage​ 56.000​
8 dage​ 131.000​
12 dage​ 206.000​
16 dage​ 281.000​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.