Kernestyring®

Mindre end halvdelen af de produktionsbesætninger der indkøber navnesæd (landrace eller Yorksire) er med i KerneStyring. Er du en af dem?

KerneStyring er kort fortalt et avls-redskab som giver en karakter, et indeks, på hundyrene i besætningen. Indekset bruger man til at udvælge de hundyr der skal være mødre til egenproduktionen af polte.

En del besætninger bedømmer i dag deres søer til videre avl udelukkende ud fra den enkelte sos resultater. Hvor mange omløbninger, lette faringer, mange levendefødte, få dødfødte og så videre. Ved brug af KerneStyring i sådan en besætning vil man kunne hæve indekset med 12 point i gennemsnit.

Og hvad er det så værd?
En polt med indeks 101 frem for 100 er 22,50 kr mere værd, også ude i DIN besætning. Nu får man ikke meget for 22,50kr i dag, men med en forskel på 12 indeks-point på besætninger med og uden KerneStyring er det 270kr pr polt. I en besætning med 250 søer er poltebehovet ca 150 dyr pr år. Det giver en mer-værdi af poltene på godt 40.000,- 
Har du 500 søer vil mer-værdien af det dobbelte antal polte også være det bobbelte, altså 80.000,-

Og hvad kræver det så? 
I en besætning som har produceret sine egne avlsdyr gennem flere år vil søerne ikke have nogen kendt afstamning. Så de eksisterer ikke i avlssystemet! Det man praktisk gør er at oprette alle søer med et ID nummer i avlssystemet og så registrerer man nummeret på den orne man løber med. Afkommet vil hermed på tildelt et indeks. Falder ornen i indeks efter løbning (indeks på ornen ved tapning er typisk 115-140) så falder indekset også på afkommet. Efterhånden som poltene bliver løbeklare kan man se deres indeks og derudfra vurdere om de skal være mødre til næste generation.

Top-besætningerne har omkring 40-50% af løbningerne med L- og Y-sæd på polte.

Bruger du i forvejen et program som Agrosoft (eller bedriftsløsning )er mer-arbejdet efter den første oprettelse af søerne ikke overvældende. Flere af vore kunder siger de bruger 15 minutter ekstra om ugen til isætning af øremærker og indberetning til Danavl.

Ring til Mogens Bækgaard 40 88 48 90 og få lavet en aftale!​​

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.