Arbejdsmiljø i svinestalde

Arbejdsmiljø :

 

ArbejdsPladsVurdering (APV)

 

Alle landmænd med ansatte skal have gennemført en skriftlig ArbejdsPladsVurdering (APV).

​Ved landbrug med 5 ansatte og flere skal der desuden oprettes en sikkerhedsorganisation. Kontorerne i Thisted, Skive og i Aalborg råder over et gennemarbejdet materiale, der bærer titlen "ArbejdsPladsVurdering mv. på landbruget.

​Materialet er fremstillet på en sådan måde, at man som landmand selv er i stand til at gennemføre sin APV, som loven da også foreskriver. Hertil kommer, at kontorene kan bistå ved udarbejdelsen af ​​den del, der omfatter svinestaldene.

Arbejdstilsynet har for de kommende år lagt en strategi, der inddeler erhvervene i 3 grupper:​

  • Dem, der har orden i tingene.
  • Dem, der skal hjælpes (af arbejdstilsynet).
  • Dem, der skal jages rundt i manegen med påbud, inspektion og tvang.

​Som erhvervet, er det klart at foretrække at tilhøre den første gruppe, men valget er da frit!

 

Kemi:

Er den ansatte under 18 år, kan vedkommende ikke beskæftige sig med stoffer, der er ætsende, giftige, kræftfremkaldende, allergifremkaldende eller som indeholder organiske opløsningsmidler. Stoffer med orange mærker.

Visse rengøringsmidler er dog undtaget, som eksempel sæber.

Reglerne gælder desuagtet, at den ansatte udstyres med foreskrevet beskyttelsesudstyr.

 

Fysik:

Almindeligvis må der ikke løftes mere end 12 kg. 

​Skubben med eksempelvis fodervogne og kørsel med trillebør er grænsetilfælde, som under en eller anden form også indebærer et løft.

​Med traktorer er der særlige regler, men maskiner må som hovedregel ikke betjenes af personer under 16 år.

​Med enkelte undtagelser gælder disse regler både eget og andres afkom!

Der er desuden tilsynspligt hos arbejdsgiver og eventuelle voksne arbejdsledere.​