Drægtighedsscanning

Ved mange spildfoderdage eller lav faringsprocent anbefales test hver 4. eller 5. uge.

Er der tale om et pludseligt opstået problem med mistanke om flere "ikke drægtige" søer i besætningen, anbefales et enkelt eller to besøg.

Drægtighedstest er desuden relevant ved køb af ejendom med besætning, så forudsætningerne for handelen er kendte.

I tabellen ses fortjenesten ved forbedring i spildfoderdage pr kuld ved forskelligt soantal. Notering 9.00 kr og marginal DB på 250 kr pr gris.

 

Spilforderdage 200 årssøer​
4 dage​ 12.300​
8 dage 37.000​
12 dage​ 62.000​
16 dage​ 87.000​

 

Spilforderdage​ 300 årssøer​
4 dage​ 23.000​
8 dage​ 60.800​
12 dage 98.000​
16 dage 135.000​

 

Spilforderdage​ 400 årssøer​
4 dage 34.000​
8 dage​ 84.000​
12 dage 135.000​
16 dage​ 184.000​

Spilforderdage​ 500 årssøer​
4 dage​ 45.000​
8 dage​ 108.000​
12 dage​ 170.000​
16 dage​ 232.000​

 

Spilforderdage​ 600 årssøer​
4 dage​ 56.000​
8 dage​ 131.000​
12 dage​ 206.000​
16 dage​ 281.000​