E-kontrol​

E-kontrollen er et af de klassiske flagskibe i svinerådgivningen. Man kan næsten anføre, at alle discipliner udgår herfra, og produktionsopgørelsen er ofte et særdeles godt diskussionsoplæg.

E-kontrollen danner grundlag for:​

 • Produktionsstyring
 • Løbelister
 • Faringslister
 • Fravænningslister
 • Vaccinationslister
 • Planlægning og målsætning
 • Budgetlægning (Produktionsbudget)
 • Opnået produktivitet
 • Mulig produktivitet ved forskellige tiltag
 • Bidrags-/resultatopgørelser
 • "Produktionskontrol"
 • "Produktionsresultat"

​Det ses med tydelighed, at E-kontrollen selvfølgelig må have anden end streng svineproduktionsmæssig interesse.

Produktionsopgørelse:

Produktionsopgørelsen bygger på registrering af de daglige hændelser i besætningen suppleret med statusopgørelser. Eksempler herpå er faringer, fravænninger, omsætning af dyr og foderforbrug. Registreringen bygger primært på tid og mængder, og i mindre grad på kroner.

​Dataregistreringen foretages i SvineXperten af kunden, men i visse tilfælde udarbejdes status i et samarbejde mellem driftleder og konsulent.

​Præsentation af resultaterne foregår altid ved skriftlige kommentarer, med mindre det specifikt frabedes af kunden. Ligeledes følges præsentationen altid med "Produktionsresultat" eller "Produktionskontrol", herom siden.

De skriftlige kommentarer kan omfatte:

 • Konkrete muligheder for forbedringer.
 • Afvigelser i forhold til egne mål og besætninger med tilsvarende produktionsforhold.
 • Opfølgning på igangsatte handlinger og resultater foretages ved kommentering af næstfølgende produktionsrapport. Ved eventuel besætningsgennemgang spørges til hvilke tiltag, der er iværksat.

​Konsulenten kan vælge at supplere med rapporter fra "Rapportgenerator", "Resultatindikator" og andet materiale med henblik på hurtig problemløsning eller anden illustration.

​​Produktionsstyring

Indhold:

Formålet med produktionstyring er at fremskaffe og bearbejde data, der bruges som taktisk beslutningsgrundlag for driftlederen i en given besætning.

​E-kontrollen har altid i sin historie rummet et element af sammenligning. Det kan anføres, at der ikke findes 2 ens landmænd, men der vil altid bestå et ønske om kendskab til det "mulige" eller "almindelige".

​En landmand har som udgangspunkt et behov for at sammenligne sig med kolleger, der enten glimrer ved stor dygtighed eller stor lighed med den aktuelle bedrift.

​Den generelt gennemførte E-kontrol giver et fingerpeg om det teknisk mulige ved gennemsnitsbetragtninger.

Når E-kontrollen gennemføres for den enkelte besætning, vil der altid på forhånd være indlagt en plan for den ønskelige/mulige produktivitet og produktionsmængde.

Opgaverne bliver som følger:

 • Målsætning/planformulering (eks. så mange grise/årsso, så megen daglig tilvækst etc.)
 • Dataindsamling og -behandling. I kraft af det integrede EDB-program bliver dataregistreringen den samme som ved "Produktionsopgørelse".
 • Styringshjælpemidler. Styringslister med forventede faringer, fravænninger, løbninger og vaccinationer er eksempler.
 • Ved specielle problemer iværksættes "Rapportgenerator" for at klarlægge årsagsforhold.

Styring af kvalitet

Planen udfyldes i samarbejde med landmanden og kan laves som "vision" med udgangspunkt i det teoretisk opnåelige resultat. Der kan også være tale om en realistisk plan, der har nøje sammenhæng med budgettet og produktionsanlæggets øjeblikkelige beskaffenhed.

Dataindsamling og -behandling

Data indhentes som hovedregel ved driftlederens daglige registreringer, og der er tale om de samme data som til "Produktionsopgørelse" med samme indkaldelsesprocedure.

​De væsentligste afvigelser fra denne procedure findes i rådgivernes deltagelse ved statusopgørelserne.

Vurdering

E-kontrollen afleveres med rådgiver bemærkninger, økonomirapport og et sammenligningsblad med områdegennemsnittet. På sammenligningsbladet er der ligeledes beregnet økonomiske konsekvenser af forskellige driftsændringer og korrektionstal til gødningsregnskabet. Personalet ved SvineXperten vurderer rigtigheden af de indtastede data. Denne vurdering er baseret på faglig viden om normalværdier. Fejl, der ikke kan findes årsag til, og unormale værdier af væsentlig betydning for opgørelsens resultater, fører til bemærkning i forbindelse med de nævnte medfølgende skriftlige kommentarer.