Fodervejledning

Indhold

Fodervejledning er et fælles begreb, der dækker over rådgivning på følgende områder:​

 • Tilvejebringelse af foder
 • Kvalitetskontrol
 • Opbevaring af foder
 • Fremstilling af foderblandinger
 • Valg af fodernormer og udfodringsmetoder​

Styring af kvalitet

Konsulenterne ved SvineXperten aftaler grundlaget for foderplanlægningen med ejer, eller ansvarlig driftleder, hvor følgende elementer kan indgå:​

 • Foderdisponering.
 • Mængder og pris på tilgængelige foderstoffer.
 • Lagerkapacitet.
 • Fordeling af foderstoffer mellem dyregrupper
 • Foderoptimering
 • Analyser og normer
 • Optimeringskriterier
 • Foderrecept
 • Foderoptimering foretages i AgroSofts Winopti.
 • Konsulenterne vurderer næringsstofniveauet i optimeringen udfra fastsatte normer fra SEGES Svineproduktion
 • Foderbudget
 • Forventet foderforbrug til dyregrupperne
 • Budget som kan indgå i totalbudgettet for bedriften.