KerneStyring ®

Mindre end halvdelen af de produktionsbesætninger der indkøber navnesæd (landrace eller Yorksire) er med i KerneStyring. Er du en af dem?

KerneStyring er kort fortalt et avls-redskab som giver en karakter, et indeks, på hundyrene i besætningen. Indekset bruger man til at udvælge de hundyr der skal være mødre til egenproduktionen af polte.

En del besætninger bedømmer i dag deres søer til videre avl udelukkende ud fra den enkelte sos resultater. Hvor mange omløbninger, lette faringer, mange levendefødte, få dødfødte og så videre. Ved brug af KerneStyring i sådan en besætning vil man kunne hæve indekset med 12 point i gennemsnit.

Og hvad er det så værd?
En polt med indeks 101 frem for 100 er 22,50 kr mere værd, også ude i DIN besætning. Nu får man ikke meget for 22,50kr i dag, men med en forskel på 12 indeks-point på besætninger med og uden KerneStyring er det 270 kr pr polt. I en besætning med 250 søer er poltebehovet ca 150 dyr pr år. Det giver en mer-værdi af poltene på godt 40.000,- 
Har du 500 søer vil mer-værdien af det dobbelte antal polte også være det bobbelte, altså 80.000,-

Og hvad kræver det så? 
I en besætning som har produceret sine egne avlsdyr gennem flere år vil søerne ikke have nogen kendt afstamning, så de eksisterer ikke i avlssystemet! Det man praktisk gør er at oprette alle søer med et ID nummer i avlssystemet og så registrerer man nummeret på den orne man løber med. Afkommet vil hermed få tildelt et indeks. Falder ornen i indeks efter løbning (indeks på ornen ved tapning er typisk 115-140) så falder indekset også på afkommet. Efterhånden som poltene bliver løbeklare kan man se deres indeks og derudfra vurdere om de skal være mødre til næste generation.

Top-besætningerne har omkring 40-50% af løbningerne med L- og Y-sæd på polte.

​Bruger du i forvejen et program som Agrosoft er mer-arbejdet efter den første oprettelse af søerne ikke overvældende. Flere af vore kunder siger de bruger 15 minutter ekstra om ugen til isætning af øremærker og indberetning.

​Ring til Tom Madsen på 21 18 93 24 og få lavet en aftale!​​