Regnskabsaflevering / Spar - 2 / Serviceeftersyn

Indhold

Driftsregnskabets aflevering kan med fordel gennemføres med brug af fagrådgivere. Den symbiose, der kan bestå mellem personerne bag opgørelserne af mængde- og pengeregnskaber, må i udstrakt grad kunne komme kunden til gode.

Styring af kvalitet.

​Regnskabet tænkes afleveret til landmanden på dennes bedrift ved et møde mellem svineproduktionsrådgiver, regnskabsfører og mérbemeldte landmand.

​En uge inden aflevering tilgår regnskabet svineproduktionsafdelingen sammen med tilgængelige analyser.

​2 - 3 dage inden aflevering mødes regnskabsføreren med svineproduktionsrådgiveren med henblik på fastlæggelse af forløbet ved selve afleveringen. Ved dette møde diskuteres:​

  • Eventuelle E-kontroller.
  • Analysetal baseret på regnskabet
  • Kendskab til personlige og investeringsmæssige præferencer, samt kendskab til produktionsanlæggets beskaffenhed og historie udveksles.
  • Der udpeges driftsmæssige områder til umiddelbar forbedring af indtjeningen.
  • Der udpeges en eventuel mulig udviklingsstategi og der gøres anbefalinger.

Drøftelserne kan samles i et skrift "foreløbige kommentarer" til driftsregnskabet, som efter behov udsendes med det samme eller efterfølgende.

Sammen med de foreløbige kommentarer kan der udsendes et forslag til dagsorden for selve afleveringen, som kan indeholde følgende:​

  • Fremlæggelse af svineproduktionsafdelingens kommentarer til dækningsbidraget, dets størrelse, dets tilstrækkelighed, dets umiddelbare forbedringsmuligheder og mulighederne for forbedringer på sigt.
  • Fremlæggelse af regnskabsafdelingens kommentarer til regnskabet i almindelighed.
  • Drøftelse af mulige indtjeningspotentialer ved en eventuel mulig strategi, og dennes medvirken til fremtidssikring af anlægget. Her aftales eventuelt et arbejdsforløb med henblik på implementering af de fremkomne idéer.
  • Landmanden skal ligeledes sikres mulighed for diskussion af såkaldt "bløde parametre" som arbejdstid, familieliv, hobbies og sociale relationer.

​Afleveringen sluttes med fremstilling af "endelige kommentarer" til driftsregnskabet.

Efterfølgende...

​De endelige kommentarer til driftsregnskab kan danne udgangspunkt for projektering af nybygninger, renoveringer, budgetlægning, eventuelle produktionsopgørelser, målsætningsbeskrivelse for bedriften og meget andet.