Systematisk problemløsning / Besætningsbesøg

Indhold

Om et problem kan siges:

Et problem er et vanskeligt spørgsmål, som endnu ikke har fundet sit svar.

Systematisk problemløsning har til formål at finde de reelle problemer i en given besætning.

​Typisk beskrives proceduren ved følgende faser:​

  • Undersøgelsesfasen
  • Afklaringsfasen
  • Konklusion
  • Opfølgning

​Man kan sige, at E-kontrollen er en fortløbende undersøgelses- og afklaringsfase. I undersøgelsesfasen arbejdes der systematisk med at få listet alle mulige problemområder.

​Under afklaringsfasen bliver problemområderne om muligt vægtet økonomisk og mulige årsager klarlægges. En anden vægtning efter andre værdier end økonomi er højst tænkelig.

I konklusionen, der både gives mundtligt og skriftligt (besøgsrapport), er der udarbejdet en handlingsplan med prioriterede tiltag og tidshorisont. Den skriftlige konklusion og elementer i besøgsrapporten kan udelades, hvis dette fordres af problemets natur.

Styring af kvalitet

Rådgiverne ved SvineXperten er specialuddannede i problemorienteret systematik.

​Der kan umuligt gennemføres systematisk problemløsning i de tilfælde, hvor undersøgelsesfasen består af telefonisk meddelelse til kontoret. Rådgivningen får i disse tilfælde snarere karakter af nødhjælp.

​Salmonellarådgivningen er et eksempel på systematisk problemløsning. Der kan benyttes checklister og instruktioner om disse findes.

​Dernæst er SvineXperten i nært samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter og Danske Slagterier og der foregår til stadighed udveksling af erfaring svinerådgivningskontorerne i mellem.