Systematisk problemløsning / besætningsbesøg

Indhold

Om et problem kan siges:

Et problem er et vanskeligt spørgsmål, som endnu ikke har fundet sit svar...

Systematisk problemløsning har til formål at finde de reelle problemer i en given besætning.

Typisk beskrives proceduren ved følgende faser:​

  • Undersøgelsesfasen
  • Afklaringsfasen
  • Konklusion
  • Opfølgning

Man kan sige, at E-kontrollen er en fortløbende undersøgelses- og afklaringsfase. I undersøgelsesfasen arbejdes der systematisk med at få listet alle mulige problemområder.

Under afklaringsfasen bliver problemområderne om muligt vægtet økonomisk og mulige årsager klarlægges. En anden vægtning efter andre værdier end økonomi er højst tænkelig...

I konklusionen, der både gives mundtligt og skriftligt (besøgsrapport), er der udarbejdet en handlingsplan med prioriterede tiltag og tidshorisont. Den skriftlige konklusion og elementer i besøgsrapporten kan udelades, hvis dette fordres af problemets natur.

Styring af kvalitet

Rådgiverne ved SvineXperten er specialuddannede i problemorienteret systematik.

Der kan umuligt gennemføres systematisk problemløsning i de tilfælde, hvor undersøgelsesfasen består af telefonisk meddelelse til kontoret. Rådgivningen får i disse tilfælde snarere karakter af nødhjælp.

Salmonellarådgivningen er et eksempel på systematisk problemløsning. Der kan benyttes checklister og instruktioner om disse findes.

Dernæst er SvineXperten i nært samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter og Danske Slagterier og der foregår til stadighed udveksling af erfaring svinerådgivningskontorerne i mellem.

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.